Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۱۱۹ بازدید

لیزر درمانی گردن درد، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش
منتشر شده در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86/
لیزر درمانی با جذب درون بافت صدمه دیده موجب افزایش سوخت و ساز سلولی و افزایش سرعت ترمیم میشود. لیزر درمانی پرتوان بصورت تخصصی در فیزیوتراپی آرامش سعادت آباد انجام میشود.