در حال بارگذاری ویدیو ...

ایمنی در آزمایشگاه

پوشش های نانو ساختار
پوشش های نانو ساختار

عدم نصب مناسب و ایمن کپسول های گاز در آزمایشگاه ها می تواند در اثر برخورد افراد و یا حتی بروز زلزله ای خفیف منجر به حوادث فاجعه باری شود روش های مختلفی برای ثابت کردن کپسول ها در آزمایشگاه و جلوگیری از ضربه دیدن آن ها وجود دارد. شرکت پوشش های نانو ساختار تولید کننده تجهیزات لایه نشانی در خلاء- http://bit.ly/2B4IhkZ
تنها صادر کننده ایرانی تجهیزات لایه نشانی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ایمنی در آزمایشگاه

۰ لایک
۰ نظر

عدم نصب مناسب و ایمن کپسول های گاز در آزمایشگاه ها می تواند در اثر برخورد افراد و یا حتی بروز زلزله ای خفیف منجر به حوادث فاجعه باری شود روش های مختلفی برای ثابت کردن کپسول ها در آزمایشگاه و جلوگیری از ضربه دیدن آن ها وجود دارد. شرکت پوشش های نانو ساختار تولید کننده تجهیزات لایه نشانی در خلاء- http://bit.ly/2B4IhkZ
تنها صادر کننده ایرانی تجهیزات لایه نشانی

آموزش