در حال بارگذاری ویدیو ...

سفرنامه سودا - معرفی پیست اسکی نسار بیجار

Manoochehr_Esfandiari
Manoochehr_Esfandiari

امروز با اینکه میدونستیم پیست خلوته ، ولی چون به سودا قول برف بازی داده بودیم ، سری به اینجا زدیم تا از نزدیک با ورزش اسکی آشنا شه

متاسفانه به دلیل هزینه بالا خرید چوب اسکی و آموزش آن ، این ورزش برای قشر خاصی از جامعه است و هرکسی به این ورزش گرایش نداره

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سفرنامه سودا - معرفی پیست اسکی نسار بیجار

۱ لایک
۰ نظر

امروز با اینکه میدونستیم پیست خلوته ، ولی چون به سودا قول برف بازی داده بودیم ، سری به اینجا زدیم تا از نزدیک با ورزش اسکی آشنا شه

متاسفانه به دلیل هزینه بالا خرید چوب اسکی و آموزش آن ، این ورزش برای قشر خاصی از جامعه است و هرکسی به این ورزش گرایش نداره

سرگرمی و طنز