در حال بارگذاری ویدیو ...

ما انگشتان بیشتری داشتیم که از دست دادیم

youtube Online
youtube Online

در دوره دونین که عصر ماهی ها بود موجودات عجیب از آب بیرون آمدند، که دارای 8 انگشت بودند. اما ناگهان تکامل پنج انگشت در پستانداران اتفاق افتاد. چرا اینطوری شد؟ مگه 8 انگشت بهتر از 5 انگشت نبود؟ آیا ممکن است دوباره فرگشت پیدا کنیم و 8 انگشت داشته باشیم؟

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ما انگشتان بیشتری داشتیم که از دست دادیم

۰ لایک
۰ نظر

در دوره دونین که عصر ماهی ها بود موجودات عجیب از آب بیرون آمدند، که دارای 8 انگشت بودند. اما ناگهان تکامل پنج انگشت در پستانداران اتفاق افتاد. چرا اینطوری شد؟ مگه 8 انگشت بهتر از 5 انگشت نبود؟ آیا ممکن است دوباره فرگشت پیدا کنیم و 8 انگشت داشته باشیم؟

علم و فن آوری