در حال بارگذاری ویدیو ...

در مناطق آزاد شرکت ثبت نکنید

۰ نظر گزارش تخلف
پرشین حساب
پرشین حساب

هر تسهیلاتی که در قانون در نظر گرفته شده الزاماتی دارد که باید رعایت شود، در غیر اینصورت معایب از مزایا بیشتر می باشد، با دیدن این ویدئو حتماً در خصوص ثبت شرکت در مناطق آزاد بیشتر تامل خواهید کرد.
منبع: دوره ی #صفرتاصدمالیات


ارزش افزوده در مناطق آزاد
https://persianhesab.com/question/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

در مناطق آزاد شرکت ثبت نکنید

۰ لایک
۰ نظر

هر تسهیلاتی که در قانون در نظر گرفته شده الزاماتی دارد که باید رعایت شود، در غیر اینصورت معایب از مزایا بیشتر می باشد، با دیدن این ویدئو حتماً در خصوص ثبت شرکت در مناطق آزاد بیشتر تامل خواهید کرد.
منبع: دوره ی #صفرتاصدمالیات


ارزش افزوده در مناطق آزاد
https://persianhesab.com/question/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/

آموزش