در حال بارگذاری ویدیو ...

صبر آره ، تحمل نه

محمد کاکاوند
محمد کاکاوند

بعضی اوقات از زمان حال حاضر دلخوشی نداریم و تحمل میکنیم
اونم با احساسات منفی
و احساس میکنیم که کاردرستی انجام میدیم و صبر کردیم
درصورتی که ای صبر نیست و اسمش تحمله و صبر با تحمل خیلی متفاوته
تو این کلیپ کامل تفات اونهارو متوجه میشیم

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال