در حال بارگذاری ویدیو ...

کارگاه های خانوادگی

mohammad asgari
mohammad asgari

!کارگاه های خانوادگی
کارگاه خانوادگی کارگاهی است که شاغلین در آن فقط از حضور پدر، مادر، همسر و فرزند تشکیل شده باشد و اگر شخصی غیر از افراد مذکور به این جمع اضافه گردد از شرایط کارگاه خانوادگی خارج می‌گردد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارگاه های خانوادگی

۰ لایک
۰ نظر

!کارگاه های خانوادگی
کارگاه خانوادگی کارگاهی است که شاغلین در آن فقط از حضور پدر، مادر، همسر و فرزند تشکیل شده باشد و اگر شخصی غیر از افراد مذکور به این جمع اضافه گردد از شرایط کارگاه خانوادگی خارج می‌گردد.