در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار فوق العاده کاربردی کلید مهندس

موسی
موسی

نرم افزار کلید مهندس دارای توانایی محاسبات سریع حق الزحمه خدمات مهندسی در شهر تهران براساس نرخ 1399 برای تمامی رشته ها در بخش طراحی و نظارت خواهد بود - در این مجموعه اطلاعات بسیار مفید اجرایی و نظارتی قرار داده شده است که میتوانید از آن استفاده بفرمایید ، ضمنا در این مجموعه نرم افزارهای بسیار کاربردی در زمینه طراحی برخی از المانها که گاها مجبور به طراحی دستی خواهیم بود ، شامل طراحی صفحه ستون - طراحی ورقهای بادبندی - طراحی انواع اتصالات مفصلی - طراحی دیوار حایل بتنی - نرم افزار محاسبه سریع ضریب زلزله براساس 2800 ویرایش 4 و ...... گنجانده شده است که برای مواقعی که مجبوریم سریع تصمیم بگیریم و جواب کارفرما را بدهیم و وقت کافی هم نداریم ، میتواند بسیار مفید و کار گشا باشد .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار فوق العاده کاربردی کلید مهندس

۰ لایک
۰ نظر

نرم افزار کلید مهندس دارای توانایی محاسبات سریع حق الزحمه خدمات مهندسی در شهر تهران براساس نرخ 1399 برای تمامی رشته ها در بخش طراحی و نظارت خواهد بود - در این مجموعه اطلاعات بسیار مفید اجرایی و نظارتی قرار داده شده است که میتوانید از آن استفاده بفرمایید ، ضمنا در این مجموعه نرم افزارهای بسیار کاربردی در زمینه طراحی برخی از المانها که گاها مجبور به طراحی دستی خواهیم بود ، شامل طراحی صفحه ستون - طراحی ورقهای بادبندی - طراحی انواع اتصالات مفصلی - طراحی دیوار حایل بتنی - نرم افزار محاسبه سریع ضریب زلزله براساس 2800 ویرایش 4 و ...... گنجانده شده است که برای مواقعی که مجبوریم سریع تصمیم بگیریم و جواب کارفرما را بدهیم و وقت کافی هم نداریم ، میتواند بسیار مفید و کار گشا باشد .

علم و فن آوری