در حال بارگذاری ویدیو ...

اتحاد سنگ و غیرت!!

۳۱۴ بازدید
نصرتی وی
نصرتی وی

انتفاضه سوم مدتی است که در فلسطین اشغالی آغاز شده و این یعنی سنگ های تمام امت اسلام به سوی سردسته گردنکش کفار پرتاب می شود. به راستی آیا زمان آن نرسیده است که همه مسلمین با اتحاد و همدلی زمین را از لوث وجود غاصبین کفتارخوی صهیونیست برای همیشه پاک کنند؟

نظرات