در حال بارگذاری ویدیو ...

آی خونه دار بچه دار زنبیل و وردار بیار صفت ببر: صفات مخصوص recommendation

استاد طاهر - علی بالازاده
استاد طاهر - علی بالازاده

زبان ویدئو انگلیسی با زیر نویس فارسی
کاربرد صفات در گفتگو و نگارش برای غنی سازی جملات توصیه می گردد.

مدرس: طاهر - علی بالازاده از تیم اساتید زبان

www.AsatideZaban.com

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال
توضیحات

آی خونه دار بچه دار زنبیل و وردار بیار صفت ببر: صفات مخصوص recommendation

0 لایک
112 بازدید
0 کامنت

زبان ویدئو انگلیسی با زیر نویس فارسی
کاربرد صفات در گفتگو و نگارش برای غنی سازی جملات توصیه می گردد.

مدرس: طاهر - علی بالازاده از تیم اساتید زبان

www.AsatideZaban.com

آموزش