در حال بارگذاری ویدیو ...

سفرنامه سودا - سفر به تاج زاگرس - قسمت یازدهم - سنندج شهر خانه‌های تاریخی

Manoochehr_Esfandiari
Manoochehr_Esfandiari

سنندج شهر لباسهای رنگی رنگی
شهر خلاق موسیقی جهان
شهر هنرمندان

دیدن مسافری که از ذوقش ، لباس کردی بر تن کرده و عکس یادگاری می‌گیرند.
یا مسافری که با لباس کردی در بازار می‌چرخد
و کودکی که از سر ذوق ، سعی در یادگیری رقص کردی دارد
باعث شد که بهترین قسمت سفرمان ، سفر به سنندج باشد.

دیدن خانه‌های تاریخی که هنوز برخی در آن ساکن بودند ، خالی از لطف نبود.

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

سفرنامه سودا - سفر به تاج زاگرس - قسمت یازدهم - سنندج شهر خانه‌های تاریخی

۳ لایک
۱ نظر

سنندج شهر لباسهای رنگی رنگی
شهر خلاق موسیقی جهان
شهر هنرمندان

دیدن مسافری که از ذوقش ، لباس کردی بر تن کرده و عکس یادگاری می‌گیرند.
یا مسافری که با لباس کردی در بازار می‌چرخد
و کودکی که از سر ذوق ، سعی در یادگیری رقص کردی دارد
باعث شد که بهترین قسمت سفرمان ، سفر به سنندج باشد.

دیدن خانه‌های تاریخی که هنوز برخی در آن ساکن بودند ، خالی از لطف نبود.

سرگرمی و طنز