در حال بارگذاری ویدیو ...

کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول اپیزود 9 | معرفی کتاب مسری contagious از جوانا برگر و انتشارات شریف

۴۳ بازدید
کیمیا فکر بزرگ
کیمیا فکر بزرگ

کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول اپیزود 9 | معرفی کتاب مسری contagious از جوانا برگر و انتشارات شریف

چگونه پیام بازاریابی و کسب و کار را طراحی کنیم تا مردم خودشان پیام ما را منتشر کنند. کتاب کار، معرفی کتابهای ارزشمند در حوزه های کارآفرینی و کسب و کار

کتاب کار مجموعه ویدئویی علی خادم الرضا است که در آن کتابهای خوب و مفید در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت، مدیریت استراتژیک، بازاریابی، فروش، توسعه شخصی و تمام حوزه های مرتبط با فضای کسب و کار معرفی می شود.


وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا

مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار

DBA کارآفرینی دانشگاه تهران

MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد

MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد

MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران


https://Alikhademoreza.ir
دوره آموزشی کارآفرینی اینترنتی:
http://alikhademoreza.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/

کتاب آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟
http://alikhademoreza.ir/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%a8/

علی خادم الرضا
مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار
DBA کارآفرینی دانشگاه تهران
MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران
http://alikhademoreza.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86

https://alikhademoreza.ir/%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/

https://alikhademoreza.ir/product/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/

https://alikhademoreza.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال