Skip to main content
زولا
۱۹۸ بازدید

شرکت هلندی نخستین خودروی پرنده درجهان را باموفقیت آزمایش کرد.

dddd12.ir
dddd12.ir
منتشر شده در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷