در حال بارگذاری ویدیو ...

خانه های تاریخی بروجرد

۰ نظر
گزارش تخلف
لرستان زیبا
لرستان زیبا

معرفی خانه های تاریخی بروجرد
در بروجرد 50 خانه های تاریخی وجود دارد
گزارشگر : سعیده دریکوند

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

خانه های تاریخی بروجرد

۱ لایک
۰ نظر

معرفی خانه های تاریخی بروجرد
در بروجرد 50 خانه های تاریخی وجود دارد
گزارشگر : سعیده دریکوند

اخبار و سیاست