در حال بارگذاری ویدیو ...

محلول ضد سرمازدگی

گروه تولیدی پردیس طلایی (مجموعه کارخانجات پردیس-آریا نانو سیز)

این محصول با افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگى و یخ زدگی پاییزه، زمستانه و بهاره باعث افزایش بهره وری استفاده از نهاده های آب و خاک در فصل سرما و افزایش بازده اقتصادی محصولات زراعی و باغی می شود.
افزایش کیفیت گل ها، تشکیل میوه و عملکرد در فصل بعد
افزایش میزان کلروفیل و بهبود فتوسنتز در آخر فصل رشد
عدم تحریک رشد جدید و تجمع قندهای محلول، اسیدهای آمینه و پرولین
جلوگیری از سال آوری گیاه
بهبود کیفیت و افزایش جوانه گل
کاهش ریزش جوانه گل و میوه هاى تازه تشکیل شده

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

محلول ضد سرمازدگی

۰ لایک
۰ نظر

این محصول با افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگى و یخ زدگی پاییزه، زمستانه و بهاره باعث افزایش بهره وری استفاده از نهاده های آب و خاک در فصل سرما و افزایش بازده اقتصادی محصولات زراعی و باغی می شود.
افزایش کیفیت گل ها، تشکیل میوه و عملکرد در فصل بعد
افزایش میزان کلروفیل و بهبود فتوسنتز در آخر فصل رشد
عدم تحریک رشد جدید و تجمع قندهای محلول، اسیدهای آمینه و پرولین
جلوگیری از سال آوری گیاه
بهبود کیفیت و افزایش جوانه گل
کاهش ریزش جوانه گل و میوه هاى تازه تشکیل شده

علم و فن آوری