در حال بارگذاری ویدیو ...

آمینو کلات روی

۰ نظر گزارش تخلف
گروه تولیدی پردیس طلایی (مجموعه کارخانجات پردیس-آریا نانو سیز)

عناصر ریز مغذی مانند روی نه تنها برای رشد گیاه ضروری است بلکه دارای نقش ساختاری و کاتالیتیکی در پروتئین هایی است که در متابولیسم و تمایز گیاه نقش دارند. این عنصر باعث فعال سازی بسیاری از آنزیم های گیاهی می گردد. کمبود روی باعث بسیاری از اختلالات فیزیولوژیکی مانند رنگ پریدگی میوه ها، کاهش تولید مثل، افتادن میوه ها، کاهش ریشه زایی، کوتاه قدی گیاه و ... می شود. روی همچنین می تواند باعث افزایش مقاومت گیاه، افزایش وزن دانه نیز شود.

این کود به دلیل داشتن اسیدهای آمینه به سایر کلات های روی موجود در بازار برتری داشته و از آن می توان برای رفع کمبود روی در گیاه استفاده کرد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آمینو کلات روی

۰ لایک
۰ نظر

عناصر ریز مغذی مانند روی نه تنها برای رشد گیاه ضروری است بلکه دارای نقش ساختاری و کاتالیتیکی در پروتئین هایی است که در متابولیسم و تمایز گیاه نقش دارند. این عنصر باعث فعال سازی بسیاری از آنزیم های گیاهی می گردد. کمبود روی باعث بسیاری از اختلالات فیزیولوژیکی مانند رنگ پریدگی میوه ها، کاهش تولید مثل، افتادن میوه ها، کاهش ریشه زایی، کوتاه قدی گیاه و ... می شود. روی همچنین می تواند باعث افزایش مقاومت گیاه، افزایش وزن دانه نیز شود.

این کود به دلیل داشتن اسیدهای آمینه به سایر کلات های روی موجود در بازار برتری داشته و از آن می توان برای رفع کمبود روی در گیاه استفاده کرد.

علم و فن آوری