در حال بارگذاری ویدیو ...

مویان (صابون محلول پاشی) فرتی نرس

گروه تولیدی پردیس طلایی (مجموعه کارخانجات پردیس-آریا نانو سیز)

مویان بهترین ترکیب جهت افزایش اثر بخشی حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و کودهای قابل محلول پاشی می باشد. این ترکیب باعث بهبود قدرت جذب برگ گیاهان گردیده و با توجه به افزایش 40 تا 50 درصدی جذب سموم و کودها، میزان مصرف این مواد کاهش و ضریب تاثیر گذاری آن ها افزایش می یابد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مویان (صابون محلول پاشی) فرتی نرس

۰ لایک
۰ نظر

مویان بهترین ترکیب جهت افزایش اثر بخشی حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و کودهای قابل محلول پاشی می باشد. این ترکیب باعث بهبود قدرت جذب برگ گیاهان گردیده و با توجه به افزایش 40 تا 50 درصدی جذب سموم و کودها، میزان مصرف این مواد کاهش و ضریب تاثیر گذاری آن ها افزایش می یابد.