Skip to main content
علی بابا
۳۶۹ بازدید

لحظه وحشتناک برخورد صاعقه با انسان

متوکل زاده
متوکل زاده
منتشر شده در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۸

لحظه وحشتناک برخورد صاعقه با انسان و راه های پیشگیری آن و استفاده از صاعقه گیر