Skip to main content
زولا
۹۷ بازدید

لحظه وحشتناک برخورد صاعقه با انسان

متوکل زاده
متوکل زاده
منتشر شده در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۸

لحظه وحشتناک برخورد صاعقه با انسان و راه های پیشگیری آن و استفاده از صاعقه گیر