در حال بارگذاری ویدیو ...

لحظه وحشتناک برخورد صاعقه با انسان

۵۴۷ بازدید
متوکل زاده
متوکل زاده

لحظه وحشتناک برخورد صاعقه با انسان و راه های پیشگیری آن و استفاده از صاعقه گیر

نظرات