در حال بارگذاری ویدیو ...

4.درمان و تولیدمثل بخش1(انبار دارو)

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

در صورت ثبت درمان برای دام به صورت انفرادی در بخش دام و عملیات، قسمت دام پزشکی و تولیدمثل را انتخاب و پس از آن، درمان و تولیدمثل را انتخاب کنید. براساس نوع ویزیت دام می توان برای درمانی و یا تولیدمثلی ثبت اطلاعات نمائید.

اگر براساس ویزیت پزشکی، دام داروی مصرف می­کند در این قسمت قابل ثبت است. بدین منظور روی آیکون دارو زده تا صفحه داروها باز شود پس از آن آیکون جدید را زده و اطلاعات را ثبت کنید. همچنین امکان ثبت تکرار دارو در روزهای بعد نیز وجود دارد
www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

4.درمان و تولیدمثل بخش1(انبار دارو)

۰ لایک
۰ نظر

در صورت ثبت درمان برای دام به صورت انفرادی در بخش دام و عملیات، قسمت دام پزشکی و تولیدمثل را انتخاب و پس از آن، درمان و تولیدمثل را انتخاب کنید. براساس نوع ویزیت دام می توان برای درمانی و یا تولیدمثلی ثبت اطلاعات نمائید.

اگر براساس ویزیت پزشکی، دام داروی مصرف می­کند در این قسمت قابل ثبت است. بدین منظور روی آیکون دارو زده تا صفحه داروها باز شود پس از آن آیکون جدید را زده و اطلاعات را ثبت کنید. همچنین امکان ثبت تکرار دارو در روزهای بعد نیز وجود دارد
www.m88.ir
www.m888.ir

آموزش