Skip to main content
تک بلیط
۵۱۳ بازدید

صحبت های روحانی در دیدار با دانشجویان/محدودیت مردم در ارتباطات را نمی پسندیم

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

صحبت های روحانی در دیدار با دانشجویان/محدودیت مردم در ارتباطات را نمی پسندیم
صحبت های حسن روحانی در دیدار با دانشجویان/محدودیت مردم در ارتباطات را نمی پسندیم- شبکه تصویری ایرانیان/ ۱۲ معاون وزیر و روسای .../فیلترینگ/تلگرام/دادگاه/قاضی/رسانه/قوه قضائیه