Skip to main content
۱,۶۴۱ بازدید

  • http://ostorlabasrar.blogsky.com/
  • obito((محمد))
  • (www.geology2017.click ) ( زمین شناخت 2017 )

عرب برتر است یا عجم ؟

نصرتی وی
نصرتی وی
منتشر شده در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۴

مروری کوتاه بر آنچه که مردم در مورد عرب و عجم فکر میکنند و یکی را بر دیگری برتری می دهند . به راستی عرب برتر یا عجم ؟!