Skip to main content
شهر فرش
۵۹ بازدید

  • ♤♡(f(mix♡♤

ویدئوکاست؛ مگر دولت هم تعطیل می‌شود؟‌

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

تعطیلی دولت آمریکا مدتی ست که تیتر اصلی خبرهای دنیا بود
داستان و تعریف این اتفاق مهم در فضای سیاسی را از دیپلوکاپ یاد بگیرید
حمیدرضا غلامزاده هفته ای یک بار ما را با کلیدواژه‌های دنیای دیپلماسی عمومی آشنا می‌کند
ویلاگر: حمیدرضا غلامزاده