در حال بارگذاری ویدیو ...

منوال تراپی در کلینیک فیزیوتراپی آرامش

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش

اطلاعات بیشتر را در لینک زیر بخوانید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/
یکی از روشهای درمانی مناسب برای انواع مشکلات اسکلتی عضلانی، همچون دیسک کمر، سیاتیک، گردن درد، کمر درد، زانو درد، شانه درد، کشیدگی تاندونی، پیچ خوردگی مچ پا، فلج بل یا بلز، تریگر پوینت یا نقاط ماشه ای و... درمانهای دستی منوآل تراپی است. در این فیلم فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره انواع درمانهای دستی فیزیوتراپی و نحوه کارکرد آنها بر بدن توضیح میدهد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

منوال تراپی در کلینیک فیزیوتراپی آرامش

۱ لایک
۰ نظر

اطلاعات بیشتر را در لینک زیر بخوانید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/
یکی از روشهای درمانی مناسب برای انواع مشکلات اسکلتی عضلانی، همچون دیسک کمر، سیاتیک، گردن درد، کمر درد، زانو درد، شانه درد، کشیدگی تاندونی، پیچ خوردگی مچ پا، فلج بل یا بلز، تریگر پوینت یا نقاط ماشه ای و... درمانهای دستی منوآل تراپی است. در این فیلم فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره انواع درمانهای دستی فیزیوتراپی و نحوه کارکرد آنها بر بدن توضیح میدهد.

آموزش