در حال بارگذاری ویدیو ...

مواردی که باید اظهارنامه داد!!(اظهارنامه به مالک برای تخلیه ملک)

موسسه حقوقی وداوری میثاق
موسسه حقوقی وداوری میثاق

در صورت تمام شدن قرارداد اجاره مستاجر میتواند طبق شرایطی به مالک برای تخلیه ملکش اظهارنامه بدهد این ویدیو را تا آخر ببینید.

موسسه حققوقی و داوری میثاق
همراه:09307399155
تلفن:03136662026
سایت:misaghiran.com

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال