در حال بارگذاری ویدیو ...

اصل نسبی بودن آراء دادگاه ها

موسسه حقوقی وداوری میثاق
موسسه حقوقی وداوری میثاق

در این پست 18طبق ماده قانون آیین دادرسی کیفری مبنی با ذکر یک مثال می خواهم شما را با تقابل ماده بر تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری و اصل نسبی بودن آرای دادگاه ها آشنا کنم و روش دفاع در چنین پرونده هایی را برایتان بازگو کنم بنابراین این ویدیو را تا آخر ببینید.

موسسه حقوقی و داوری میثاق
همراه:09307399155
تلفن:03136662026
سایت:www.misaghiran.com

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال