در حال بارگذاری ویدیو ...

دادگاه هیچ معامله ای را فسخ نمی کند!!!

موسسه حقوقی وداوری میثاق
موسسه حقوقی وداوری میثاق

در هر مبایعه نامه یا معامله ای وقتی شرایط فسخ ایجاد می شود طرفی که حق فسخ دارد میتواند اعلام فسخ معامله انجام دهد و بعد از دادگاه تقاضای تنفیذ فسخ را بخواهد و دادگاه با بررسی جمیع جهات و تمام ادله و مدارک ای را فسخ نمیکند و حکم به تنفیذ فسخ معامله را خواهد داد بنابراین دادگاه هیچ معامله ای را فسخ نمیکند بلکه فسخ انجام شده را تنفیذ می کند این ویدیو را حتما تا آخرببینید.

موسسه حقوقی و داوری میثاق
همراه:09307399155
تلفن:03136662026
سایت:misaghiran.com

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال