Skip to main content
۷۲ بازدید

زبان بدن چیست و چه کاربردهایی دارد

آگاه باشیم
آگاه باشیم
منتشر شده در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷

ریشه غم و شادی، شکست و پیروزی ها در زندگی را می توان در نوع و کیفیت ارتباط ها جستجو کرد. خود شناسی، مخاطب شناسی و چگونگی استفاده از انواع تکنیک ها و مهارت های ارتباطی و به ویژه عوامل دیداری، نقش بسیار مهمی در مذاکرات، ارتباطات و داد و ستدها دارند.
ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر مطالعه کنید:
https://goo.gl/Z58rfT