Skip to main content
۱۶۳ بازدید

از همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها تا مزیت شکست خوردن | حرف کتاب 2

شاهین کلانتری
شاهین کلانتری
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

در این قسمت از حرف کتاب از:

قطعات تفکر | امیل سیوران | ترجمۀ بهمن خلیقی

همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها | رضا قاسمی | نشر نیلوفر

سایه‌ها و یادها | کاوه کاظمی | نشر نظر

آنک آخرالزمان | شبنم بزرگی و کیهان خانجانی | نشر پیدایش

کتاب دوستی | محمود کیانوش | نشر نو

مزیت شکست‌ خوردن | مگان مک آردل | ترجمۀ اکبر عباسی | نشر نسل نواندیش

حرف زده‌ام.