در حال بارگذاری ویدیو ...

سیر مطالعاتی آثار استاد شهید آیت الله مطهری . بخش اول

۷۰ بازدید
Book-Book.ir
Book-Book.ir

نظر به درخواستهای مکرر علاقه مندان آثار استاد شهید آیت الله مطهری در خصوص ارائه سیر مطالعاتی آثار آن شهید انتشارات صدرا (مرکز نشر آثار استاد مطهری) گرچه قائل به سیر مطالعاتی خاصی نیست و معتقد است انتخاب کتابی از استاد شهید برای مطالعه،بستگی به نیاز و علاقه فرد و سوالات مطرح برای او دارد،اما برای افرادی که می خواهند دوره کامل آثار آن استاد فرزانه را مطالعه نمایند سیر مطالعاتی ذیل را پیشنهاد می کند. وب سایت www.book-book.ir و اینستاگرام instagram.com/bookbookir

نظرات