Skip to main content
۳۹ بازدید

اسکرابر - کفشوی بهداشتی بیمارستان

شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)
کانال تایید شده شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)
منتشر شده در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۷

با توجه به سطح بالای بهداشت در استفاده از کفشوی برای شستشوی سطوح، از آن در بیمارستان ها و مراکز درمانی استفاده می شود.
شرکت ابراهیم 87184-021
http://www.ebrahimco.com/cat/1-Scrubber_Dryer_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1/k=4