در حال بارگذاری ویدیو ...

می نویسیم کاپیتالیسم بخوانید نابرابری ...

۶۴ بازدید
خبرگزاری علم  و فناوری
کانال تایید شده خبرگزاری علم و فناوری

نگاهی کوتاه به کاپیتالیسم

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال