در حال بارگذاری ویدیو ...

بعد تماشای این ویدئو حسرت گذشته و نگرانی آینده را نخواهید داشت. راز زندگی در لحظه حال. سخنان مولانا

taghipour
taghipour

سخنان ، اشعار و راهکارهای نابی از مولانا جلال الدین بلخی را درباره زندگی در لحظه حال خواهید شنید.
نگرانی از آینده اصلی ترین دلیل لذت نبردن از زندگی است. چرا همیشه نگران آینده ایم؟ چرا برخی از انسان ها دارای یک آرامش درونی و صلح هستند؟ راز موفقیت آنها چیست؟
مولانا در عزل هاش کمتر یاد گذشته میفته. او به شدت مخالف فکر کردن به گذشته ست . اون معتقده وقتی زندگی در زمان حال را تجربه می کنید در واقع کنترل افکار و زندگیتان دست خودتان است، لحظه حال مثل یک انسان آزاد است و دوست ندارد در کنترل قرار بگیرد. زندگی در زمان حال یعنی وارد دنیای درونی شدن و از همه مهمتر با منبع اصلی و انرژی برتر وصل شدن. لحظه اکنون یعنی شاد بودن و در آرامش بودن. مولانا برخلاف سعدی و حافظ که همیشه در عزل هایشان از یاد گذشته ها حسرت می خورند، فقط لحظه حال را توجه می کند.
اشعاری که در این ویدئو از مولانا نقل شده:
در غم ما روزها بیگار شد – روزها با سوز ها همراه شد
روزها گر رفت گو رو باک نیست – تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست

چون حدیث روی شمس‌ الدین رسید
شمس چارم‌ آسمان، سر در کشید
واجب آید چونکه آمد نام او
شرح کردن رمزی از انعام او
این نفس جان، دامنم برتافتست
بوی پیراهان یوسف یافتست

گفتمش پوشیده خوشتر سِرِّ یار
خود، تو در ضمن حکایت گوش‌ دار
خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران
گفت مکشوف و برهنه بی‌ غلول
بازگو، دفعم مِدِه ای بوالفضول
پرده بردار و برهنه گو که من
می‌نخسبم با صنم با پیرهن
گفتم ار عریان شود او در عیان
نِه تو مانی نِه کنارت نه میان
آرزو می‌خواه، لیک اندازه خواه
برنتابد کوه را یک برگ کاه
آفتابی کز وی این عالم فروخت
اندکی گر پیش آید جمله سوخت
فتنه و آشوب و خونریزی مجوی
بیش از ین از شمس تبریزی مگوی

این دریغاها خیال دیدنست
وز وجود نقد خود ببریدنست
غیرت حق بود و با حق چاره نیست
کو دلی کز عشق حق صد پاره نیست


ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دریغ
بر چنان چشم عیان چشم گمان بگریسته
شه صلاح الدین برفتی ای همای گرم رو
از کمان جستی چو تیر و آن کمان بگریسته
بر صلاح الدین چه داند هر کسی بگریستن
هم کسی باید که داند بر کسان بگریسته

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بعد تماشای این ویدئو حسرت گذشته و نگرانی آینده را نخواهید داشت. راز زندگی در لحظه حال. سخنان مولانا

۰ لایک
۰ نظر

سخنان ، اشعار و راهکارهای نابی از مولانا جلال الدین بلخی را درباره زندگی در لحظه حال خواهید شنید.
نگرانی از آینده اصلی ترین دلیل لذت نبردن از زندگی است. چرا همیشه نگران آینده ایم؟ چرا برخی از انسان ها دارای یک آرامش درونی و صلح هستند؟ راز موفقیت آنها چیست؟
مولانا در عزل هاش کمتر یاد گذشته میفته. او به شدت مخالف فکر کردن به گذشته ست . اون معتقده وقتی زندگی در زمان حال را تجربه می کنید در واقع کنترل افکار و زندگیتان دست خودتان است، لحظه حال مثل یک انسان آزاد است و دوست ندارد در کنترل قرار بگیرد. زندگی در زمان حال یعنی وارد دنیای درونی شدن و از همه مهمتر با منبع اصلی و انرژی برتر وصل شدن. لحظه اکنون یعنی شاد بودن و در آرامش بودن. مولانا برخلاف سعدی و حافظ که همیشه در عزل هایشان از یاد گذشته ها حسرت می خورند، فقط لحظه حال را توجه می کند.
اشعاری که در این ویدئو از مولانا نقل شده:
در غم ما روزها بیگار شد – روزها با سوز ها همراه شد
روزها گر رفت گو رو باک نیست – تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست

چون حدیث روی شمس‌ الدین رسید
شمس چارم‌ آسمان، سر در کشید
واجب آید چونکه آمد نام او
شرح کردن رمزی از انعام او
این نفس جان، دامنم برتافتست
بوی پیراهان یوسف یافتست

گفتمش پوشیده خوشتر سِرِّ یار
خود، تو در ضمن حکایت گوش‌ دار
خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران
گفت مکشوف و برهنه بی‌ غلول
بازگو، دفعم مِدِه ای بوالفضول
پرده بردار و برهنه گو که من
می‌نخسبم با صنم با پیرهن
گفتم ار عریان شود او در عیان
نِه تو مانی نِه کنارت نه میان
آرزو می‌خواه، لیک اندازه خواه
برنتابد کوه را یک برگ کاه
آفتابی کز وی این عالم فروخت
اندکی گر پیش آید جمله سوخت
فتنه و آشوب و خونریزی مجوی
بیش از ین از شمس تبریزی مگوی

این دریغاها خیال دیدنست
وز وجود نقد خود ببریدنست
غیرت حق بود و با حق چاره نیست
کو دلی کز عشق حق صد پاره نیست


ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دریغ
بر چنان چشم عیان چشم گمان بگریسته
شه صلاح الدین برفتی ای همای گرم رو
از کمان جستی چو تیر و آن کمان بگریسته
بر صلاح الدین چه داند هر کسی بگریستن
هم کسی باید که داند بر کسان بگریسته

سرگرمی و طنز