در حال بارگذاری ویدیو ...

بعد از شنیدن این سخنان خیام دیگر هرگز غمگین و ناراحت نخواهید بود.

جالبیات
جالبیات

قوی ترین توصیه های حکیم عمر خیام
سخنان طلایی خیام که بعد از شنیدن آن غمگین و ناراحت نخواهید بود. قوی ترین توصیه های حکیم عمر خیام نیشابوری.
خیام صدای بی همتایی بود که شاید مشابه اون را نمیشه پیدا کرد هر چند چنین صدایی در فرهنگ ما زود خاموش میشه. در واقع جامعه و فرهنگ ما از خیام ساده گذشت شاید چون عقاید خیام براش خوشایند نبود اما هر چی باشه خیام حرف دل خیلی ها را می زنه
اشعار استفاده شده در این ویدئو:

گر بر فلکم دست بودی چون یزدان
برداشتمی من این فلک را زمیان
از نو فلکی دگر چنان ساختمی
کازاده بکام دل رسیدی آسان

یک روز ز بند عالم آزاد نیم
یک دمزدن از وجود خود شاد نیم
شاگردی روزگار کردم بسیار
در کار جهان هنوز استاد نیم

از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده‌ست فریاد مکن
بر نامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

خیام اگر ز باده مستی خوش باش
با ماهرخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی

هر یک چندی، یکی برآید که منم
با نعمت و با سیم و زر آید که منم
چون کارک او نظام گیرد روزی
ناگه اجل از کمین برآید که منم

مائیم که اصل شادی و کان غمیم
سرمایهٔ دادیم و، نهاد ستمیم
پستیم و بلندیم و، کمالیم و کمیم
آئینه زنگ خورده و ، جام جمیم

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بعد از شنیدن این سخنان خیام دیگر هرگز غمگین و ناراحت نخواهید بود.

۴ لایک
۰ نظر

قوی ترین توصیه های حکیم عمر خیام
سخنان طلایی خیام که بعد از شنیدن آن غمگین و ناراحت نخواهید بود. قوی ترین توصیه های حکیم عمر خیام نیشابوری.
خیام صدای بی همتایی بود که شاید مشابه اون را نمیشه پیدا کرد هر چند چنین صدایی در فرهنگ ما زود خاموش میشه. در واقع جامعه و فرهنگ ما از خیام ساده گذشت شاید چون عقاید خیام براش خوشایند نبود اما هر چی باشه خیام حرف دل خیلی ها را می زنه
اشعار استفاده شده در این ویدئو:

گر بر فلکم دست بودی چون یزدان
برداشتمی من این فلک را زمیان
از نو فلکی دگر چنان ساختمی
کازاده بکام دل رسیدی آسان

یک روز ز بند عالم آزاد نیم
یک دمزدن از وجود خود شاد نیم
شاگردی روزگار کردم بسیار
در کار جهان هنوز استاد نیم

از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده‌ست فریاد مکن
بر نامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

خیام اگر ز باده مستی خوش باش
با ماهرخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی

هر یک چندی، یکی برآید که منم
با نعمت و با سیم و زر آید که منم
چون کارک او نظام گیرد روزی
ناگه اجل از کمین برآید که منم

مائیم که اصل شادی و کان غمیم
سرمایهٔ دادیم و، نهاد ستمیم
پستیم و بلندیم و، کمالیم و کمیم
آئینه زنگ خورده و ، جام جمیم

سرگرمی و طنز