Skip to main content
زولا
۶۸ بازدید

اسکرابر آنتی باکتریال مخصوص مراکز درمانی

اسکرابر ها دستگاه هایی مخصوص شستشوی سطوح کف هستند که فرآیند شستشو و خشک کردن را بصورت همزمان انجام می دهند. این دستگاه ها در مدل های آنتی باکتریال ویژه مراکز درمانی و بخش های دیگر دارای حساسیست های بهداشتی طراحی و تولید می شوند.
شرکت ابراهیم : 02187184
http://www.ebrahim.ir/tag/37-Scrubber_Hospital