Skip to main content
۳,۹۲۰ بازدید

  • 00:00
  • آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

مستند صنعت خودرو در ایران از آغاز تا به امروز

خبرگزاری علم  و فناوری
کانال تایید شده خبرگزاری علم و فناوری
منتشر شده در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۸

مستندی کوتاه از تحولات، پیشرفت ها و فراز و نشیب هایی که تا کنون صنعت خودروسازی ایران با آن روبه رو بوده است.