Skip to main content
زولا
۲۲۶ بازدید

  • Li In Suk *آتش به اختیار*
  • بسته شد
  • (Animanga World (Mohammad
  • Mazyar
  • -

ما نمیترسیم بلکه آنها هستند که از ما ترس دارند

nann
nann
منتشر شده در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۷

فلسطین!
برادران و خواهران مسلمان ما را میترسانند غافل از اینکه ما را متحد میکنند!