در حال بارگذاری ویدیو ...

ما نمیترسیم بلکه آنها هستند که از ما ترس دارند

۳۰۲ بازدید
nann
nann

فلسطین!
برادران و خواهران مسلمان ما را میترسانند غافل از اینکه ما را متحد میکنند!

نظرات
Loading...