Skip to main content
بلک میرور
۱,۳۰۷ بازدید

  • ☔   22 جولای ☔

بین ایران و آمریکا، جنگ نمی شود، مگر اینکه ...

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

پس از خروج آمریکا از برجام و به ویژه پس از اعمال تحریم ها و تصمیمات جدید آمریکا علیه ایران در یک ماه اخیر، گمانه ها در مورد جنگ میان دو کشور اوج گرفته. موضع رسمی دو طرف درباره جنگ چیست؟ آیا در این زمینه پیام یا پیام هایی بین دو طرف رد و بدل شده؟ گمانه زنی ها و تحلیل های کارشناسان چه می گوید؟