Skip to main content
۷۱ بازدید

کوه آتش فشان جزیره بالی اندونزی در آستانه انفجار

اخبار انفجار های بزرگ
اخبار انفجار های بزرگ
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱