در حال بارگذاری ویدیو ...

انگور سیاه کردستان- انگور رشه - 09915131382 - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

۰ نظر گزارش تخلف
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

یکی از ارقام انگور دیم کشور است که در سطح وسیعی بویژه در استان های کردستان،آذربایجان غربی و کرمانشاه کشت می شود و با شرایط اقلیمی غرب کشور کاملاً سازگار است و از عملکرد قابل توجهی برخوردار است.رقمی است با رشد متوسط تا قوی - خرید نهال 09915131382 - mazraekarafarini.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

انگور سیاه کردستان- انگور رشه - 09915131382 - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

۰ لایک
۰ نظر

یکی از ارقام انگور دیم کشور است که در سطح وسیعی بویژه در استان های کردستان،آذربایجان غربی و کرمانشاه کشت می شود و با شرایط اقلیمی غرب کشور کاملاً سازگار است و از عملکرد قابل توجهی برخوردار است.رقمی است با رشد متوسط تا قوی - خرید نهال 09915131382 - mazraekarafarini.com