در حال بارگذاری ویدیو ...

دوقطبی حقیقی ملت ایران

۶۵ بازدید
۳۸ نظر
گزارش تخلف
سیدحامد۷۲ (پازل ظهور در حال تکمیل است. اندکی صبر سحر نزدیک است.) (#آتش_به_اختیار)

دشمن و برخی داخلی ها درصددند در ایران دوقطبی سیاسی ایجاد کنند. البته ایران دو قطبی هست، ولی ...

نظرات
Loading...