Skip to main content
۳,۰۸۴ بازدید

قوی ترین سگ های جهان

چارپا
چارپا
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

سگ دوگو یا داگو آرژانتینو یکی از قوی ترین سگ های جهان سگ شکاری و نگهبان بسیار قویه. شکار گراز جدال و پیروزی در برابر پوما و حوانات وحشی دیگر باعث شده این سگ یکی از مقتدرترین قوی های دنیای سگ های کار و گارد قرار بگیرد. برای خرید اصیل ترین نژادها می توانید از سایت چارپا بازدید کنید برای قیمت سگ داگو و خرید سگ دوگو کلیک کنید
https://charpa.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C/7/%D8%B3%DA%AF#jmp