در حال بارگذاری ویدیو ...

روش های نوین تبلیغات انتخاباتی شورای شهر | 09125281952

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

جهت دریافت مشاوره با 09125281952 تماس بگیرید... تمام کسانی که کاندید می شوند به دنبال موفقیت هستند... موفقیت برای آنها یعنی بدست آوردن تعداد رای کافی و ورود به داخل شورای شهر.... البته اهداف معنوی که در سر دارند بماند... اما واضح ترین هدف هر کاندیدی رای آوردن است. این مهم محقق نمیگردد، مگر با تدبیر و برنامه ریزی ... و از همه ی اینها مهمتر مدیریت ارتباطات.... باید شما را بشناسند... باید روابط خوبی برقرار کرده باشید. باید در روابط عمومی استاد چیره دستی باشید. بدون داشتن ارتباطات و بدون اینکه تو را بشناسند موفقیت برایت رقم نخواهد خورد. هیچی موفقیتی شانسی بدست نمی آید. می شناسم فردی را که 2 روز قبل از انتخابات صلاحیتش تایید شد، و بیشترین رای را نیز آورد. چطور ممکن است؟ بنظر شما در 2 روز آخر چه کرد؟ تبلیغ فراوان؟ واقعا چه کرد؟.... جواب ساده است. فقط به دیگران اعلام کرد که من هم در انتخابات شرکت کردم... چون عقبه ی خوبی داشت... ارتباطات گسترده و کلان، و تمام شهر او را میشناختند. و یک عمر خدمتش را دیده بودند. موفقیت شما به طول مدت زمان نیاز دارند. انچه پیش از ثبت نام بوده اید مهمترین عامل موفقیت شما خواهد بود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

روش های نوین تبلیغات انتخاباتی شورای شهر | 09125281952

۱ لایک
۰ نظر

جهت دریافت مشاوره با 09125281952 تماس بگیرید... تمام کسانی که کاندید می شوند به دنبال موفقیت هستند... موفقیت برای آنها یعنی بدست آوردن تعداد رای کافی و ورود به داخل شورای شهر.... البته اهداف معنوی که در سر دارند بماند... اما واضح ترین هدف هر کاندیدی رای آوردن است. این مهم محقق نمیگردد، مگر با تدبیر و برنامه ریزی ... و از همه ی اینها مهمتر مدیریت ارتباطات.... باید شما را بشناسند... باید روابط خوبی برقرار کرده باشید. باید در روابط عمومی استاد چیره دستی باشید. بدون داشتن ارتباطات و بدون اینکه تو را بشناسند موفقیت برایت رقم نخواهد خورد. هیچی موفقیتی شانسی بدست نمی آید. می شناسم فردی را که 2 روز قبل از انتخابات صلاحیتش تایید شد، و بیشترین رای را نیز آورد. چطور ممکن است؟ بنظر شما در 2 روز آخر چه کرد؟ تبلیغ فراوان؟ واقعا چه کرد؟.... جواب ساده است. فقط به دیگران اعلام کرد که من هم در انتخابات شرکت کردم... چون عقبه ی خوبی داشت... ارتباطات گسترده و کلان، و تمام شهر او را میشناختند. و یک عمر خدمتش را دیده بودند. موفقیت شما به طول مدت زمان نیاز دارند. انچه پیش از ثبت نام بوده اید مهمترین عامل موفقیت شما خواهد بود.