Skip to main content
کرفس
۴۰۷ بازدید

  • برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)

اجرای ترانه گل مریم توسط دو کودک با مزه !!

برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)
برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)
منتشر شده در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

http://mathprograming.com/