در حال بارگذاری ویدیو ...

ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بازارهای مالی - ویژگی های کلیدی بخش اول

۰ نظر گزارش تخلف
ذهن بورسی
ذهن بورسی

ویژگی های کلیدی بخش اول

در این قسمت از دوره ی ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی تعمیمی به بررسی ویژگی های کلیدی بخش اول می پردازیم.

در بازارهای مالی به بیان چرخه هایی می پردازیم که معامله گران خواسته و یا ناخواسته در آن قرار می گیرند.

ویژگی های کلیدی

در ابتدا انواع ویژگی های کلیدی را به صورت کلی مطرح می کنیم وسعی می کنیم وارد بررسی دو دنیای متفاوت شویم

پس از آن برای ورود به بحث اصلی با طرح سوالی وارد بحث اصلی می شویم.

ساختار شناسی بخش اول

تفاوت های اساسی بین دو دنیای بورس و دنیای زندگی روزمره وجود دارد که از آن جمله می توان به ساختار عدم قطعیت و جانبداری آگاهانه اشاره کرد.

در هر قسمت از این چند ویدیو سعی بر این است که بخشی از تفاوت های دو دنیا با نگاهی عمیق تر بررسی گردند تا دوستان علاقه مند به دنیای بازارهای مالی در ابتدا بدانند که در چه بازاری وارد شده اند و قرار است در چه مسیری ادامه دهند.

بنابراین درک این نکته که این بازار چه خصوصیاتی دارد از اهدافی است که دنبال می شود.

در این دوره تلاش می شود که این وضعیت نابسامان و دلایل آن که بیشتر معامله گران در آن گرفتار می شوند را با مثال ها و دلایل مختلف تشریح کنیم. امیدواریم که این ویدیوی مقدمه مورد توجه و استفاده ی عزیزان قرار گیرد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بازارهای مالی - ویژگی های کلیدی بخش اول

۰ لایک
۰ نظر

ویژگی های کلیدی بخش اول

در این قسمت از دوره ی ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی تعمیمی به بررسی ویژگی های کلیدی بخش اول می پردازیم.

در بازارهای مالی به بیان چرخه هایی می پردازیم که معامله گران خواسته و یا ناخواسته در آن قرار می گیرند.

ویژگی های کلیدی

در ابتدا انواع ویژگی های کلیدی را به صورت کلی مطرح می کنیم وسعی می کنیم وارد بررسی دو دنیای متفاوت شویم

پس از آن برای ورود به بحث اصلی با طرح سوالی وارد بحث اصلی می شویم.

ساختار شناسی بخش اول

تفاوت های اساسی بین دو دنیای بورس و دنیای زندگی روزمره وجود دارد که از آن جمله می توان به ساختار عدم قطعیت و جانبداری آگاهانه اشاره کرد.

در هر قسمت از این چند ویدیو سعی بر این است که بخشی از تفاوت های دو دنیا با نگاهی عمیق تر بررسی گردند تا دوستان علاقه مند به دنیای بازارهای مالی در ابتدا بدانند که در چه بازاری وارد شده اند و قرار است در چه مسیری ادامه دهند.

بنابراین درک این نکته که این بازار چه خصوصیاتی دارد از اهدافی است که دنبال می شود.

در این دوره تلاش می شود که این وضعیت نابسامان و دلایل آن که بیشتر معامله گران در آن گرفتار می شوند را با مثال ها و دلایل مختلف تشریح کنیم. امیدواریم که این ویدیوی مقدمه مورد توجه و استفاده ی عزیزان قرار گیرد.

آموزش