ذهن بورسی

ذهن بورسی

آموزش مقدماتی،آلتکوین (جلسه سوم) ۱۰:۵۲
آموزش مقدماتی،بلاکچین (جلسه دوم) ۰۸:۰۳
آموزش مقدماتی،تاریخچه پول (جلسه اول) ۰۸:۲۵