در حال بارگذاری ویدیو ...

شیشه دوچرخ

jtr jtr
jtr jtr

https://jtr.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AE/
سیستم تحاری دو چرخ به بیانی بهترین طراحی برای اجرای درب های فروشگاه ها و نمایشگاه ها بوده و همچنین به عنوان پارتیشن اداری نیز کاربرد فراوانی دارد. در این مدل تنها یک ریل در سقف اجرا شده و پانل های شیشه ای به صورت آویز توسط بلبرینگ های قوی در آن حرکت می کنند

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال