در حال بارگذاری ویدیو ...

ویگن دردریان، گل سرخ، آخر ای محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی، ایرج جنتی عطایی

عباس
عباس

آخر ای محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی
آمدی خواندی برایم قصه تلخ جدایی
مانده ام سر در گریبان بی تو در شب های غمگین
بی تو باشد همدم من یاد پیمانهای دیرین
آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه پژمرد
آتش عشق و محبت در خزان سینه افسرد
اکنون نشسته در نگاهم تصویر پر غرور چشمت
یکدم نمیرود از یادم چشمه های پر نور چشمت

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ویگن دردریان، گل سرخ، آخر ای محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی، ایرج جنتی عطایی

۱ لایک
۰ نظر

آخر ای محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی
آمدی خواندی برایم قصه تلخ جدایی
مانده ام سر در گریبان بی تو در شب های غمگین
بی تو باشد همدم من یاد پیمانهای دیرین
آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه پژمرد
آتش عشق و محبت در خزان سینه افسرد
اکنون نشسته در نگاهم تصویر پر غرور چشمت
یکدم نمیرود از یادم چشمه های پر نور چشمت

موسیقی و هنر