در حال بارگذاری ویدیو ...

کیست مویی یا سینوس پیلونیدال چه چیزی است ؟

۰ نظر گزارش تخلف
کلینیک زیبایی نسیم غرب
کلینیک زیبایی نسیم غرب

کیست مویی که به آن سینوس پیلونیدال یا پایلونیدال هم گفته می شود به زبان ساده اگر بخواهیم آن را توضیح بدهیم یک نوع حفره ای یا شکاف بسیار کوچکی است که در قسمت انتهای ستون فقرات شکل می گیرد و عمدتا دلیل اتفاق افتادن آن نیز جمع شدن یک سری مواد زائد چرک دار است .البته در بعضی از موارد این شکاف پایینتر هم نیز دیده می شود که در واقع همان شکل است . همین مواد زائد به مرور تبدیل به خارش و سوزش هایی عجیب و بی موقعی ای تبدیل می شوند که در نهایت شخص بیمار شده را دچار عفونت های مقعدی می سازد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کیست مویی یا سینوس پیلونیدال چه چیزی است ؟

۱ لایک
۰ نظر

کیست مویی که به آن سینوس پیلونیدال یا پایلونیدال هم گفته می شود به زبان ساده اگر بخواهیم آن را توضیح بدهیم یک نوع حفره ای یا شکاف بسیار کوچکی است که در قسمت انتهای ستون فقرات شکل می گیرد و عمدتا دلیل اتفاق افتادن آن نیز جمع شدن یک سری مواد زائد چرک دار است .البته در بعضی از موارد این شکاف پایینتر هم نیز دیده می شود که در واقع همان شکل است . همین مواد زائد به مرور تبدیل به خارش و سوزش هایی عجیب و بی موقعی ای تبدیل می شوند که در نهایت شخص بیمار شده را دچار عفونت های مقعدی می سازد.