در حال بارگذاری ویدیو ...

مصاحبه معماریTv با دکتر مهدی حجت (معمار)

MemariTV
MemariTV

از دکتر مهدی حجت سوال کردیم چرا حال معماری ما خوب نیست؟ به بیان ایشان راه حل حقیقی برای هر مشکل اجتماعی خواست مردم است.
مردم باید از حقوق معمارانه خود مطلع باشند. خانه خوب در آرامش ما موثر است.
معماری مسئول ارتقا دادن زندگی انسان است. دلیل نابسامانی معماری، وجود افرادی است که به این نابسامانی تن می دهند.
وقتی مسئله ای خواست عمومی مردم باشد، لوازم لازم مانند قانون، قوه مجریه به تبع آن فراهم می گردد. ما متاسفانه از حقوقمان مطلع نیستیم و مردم را نیز مطلع نکرده ایم. رسانه ها نیز به اندازه لازم تلاش نکرده اند. این ویدئو را به صورت کامل در سایت معماری تی وی به نشانی http://memaritv.com/ مشاهده نمایید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مصاحبه معماریTv با دکتر مهدی حجت (معمار)

۰ لایک
۰ نظر

از دکتر مهدی حجت سوال کردیم چرا حال معماری ما خوب نیست؟ به بیان ایشان راه حل حقیقی برای هر مشکل اجتماعی خواست مردم است.
مردم باید از حقوق معمارانه خود مطلع باشند. خانه خوب در آرامش ما موثر است.
معماری مسئول ارتقا دادن زندگی انسان است. دلیل نابسامانی معماری، وجود افرادی است که به این نابسامانی تن می دهند.
وقتی مسئله ای خواست عمومی مردم باشد، لوازم لازم مانند قانون، قوه مجریه به تبع آن فراهم می گردد. ما متاسفانه از حقوقمان مطلع نیستیم و مردم را نیز مطلع نکرده ایم. رسانه ها نیز به اندازه لازم تلاش نکرده اند. این ویدئو را به صورت کامل در سایت معماری تی وی به نشانی http://memaritv.com/ مشاهده نمایید.

آموزش