در حال بارگذاری ویدیو ...

کارگاه آموزشی استراتژی راه اندازی و توسعه کسب و کار | علی خادم الرضا | قسمت 6

۵۹ بازدید
کیمیا فکر بزرگ
کیمیا فکر بزرگ

کارگاه آموزشی استراتژی راه اندازی و توسعه کسب و کار
چگونه کسب و کار موفق را راه اندازی کنیم و توسعه دهیم؟ قسمت پنجم
تدوین استراتژی کسب و کار با استفاده از جداول SWOT
مدرس علی خادم الرضا
برگزاری در شرکت مدیر سبز در شهریور 1391
وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا.
www.Alikhademoreza.ir

مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار

DBA کارآفرینی دانشگاه تهران

MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد

MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد

MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران

------

خوب است به موارد زیر نگاه کنید

https://alikhademoreza.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/

https://alikhademoreza.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/

https://alikhademoreza.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://alikhademoreza.ir/product/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://alikhademoreza.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/

https://alikhademoreza.ir

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال